Από προεπιλογή, όταν εγγράφεστε σε ένα ημερολόγιο στο iPhone ή το iPad χρησιμοποιώντας ένα σύνδεσμο συνδρομής ημερολογίου, το ημερολόγιο που έχετε εγγραφεί παραμένει μόνο σε αυτές τις επιλεγμένες συσκευές και δεν συγχρονίζεται σε όλες τις συσκευές Apple, κάτι που θα έκανε ένα ημερολόγιο iCloud. Θα δείτε μόνο το ημερολόγιο στη συσκευή στην οποία έχει εγγραφεί. Με τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω, θα μπορείτε να μετατρέψετε ένα κανονικό ημερολόγιο σε ένα ημερολόγιο iCloud και θα συγχρονιστεί σε όλες τις συσκευές σας της Apple.

Η πρώτη μέθοδος που ακολουθεί είναι η εγγραφή σε ένα νέο ημερολόγιο. Αν έχετε ήδη εγγραφεί σε ένα ημερολόγιο και θέλετε να είναι διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές σας, μπορείτε να μεταβείτε στη δεύτερη ενότητα παρακάτω.

Συγχρονισμός συνδρομής ημερολογίου σε συσκευές Apple

Δεν χρειάζεστε μια εφαρμογή τρίτου μέρους στο Mac σας για να κάνετε την εργασία.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο στο Mac σας.

2. Όταν ξεκινήσει η εφαρμογή, κάντε κλικ στο μενού "Αρχείο" που ακολουθείται από το "New Subscription Calendar ..." για να εγγραφείτε σε ένα νέο ημερολόγιο.

3. Η παρακάτω οθόνη θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τη διεύθυνση URL του ημερολογίου στο οποίο θέλετε να εγγραφείτε. Εισαγάγετε στη διεύθυνση URL και κάντε κλικ στο "Εγγραφή".

Για παράδειγμα, έχω εισάγει τη διεύθυνση URL του ημερολογίου US Holidays.

4. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε το παράθυρο διαλόγου πληροφορίες ημερολογίου. Μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για το ημερολόγιο, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων και άλλες τροποποιήσεις.

Αυτό που πρέπει να κάνετε εδώ είναι να αλλάξετε την τιμή για το αναπτυσσόμενο μενού "Τοποθεσία" στο "iCloud". Με αυτόν τον τρόπο το ημερολόγιο θα παραμείνει στο iCloud και θα πρέπει να συγχρονίζεται με όλες τις συνδεδεμένες συσκευές iCloud.

Μόλις το επιλέξετε, κάντε κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Το εγγεγραμμένο ημερολόγιο πρέπει τώρα να είναι διαθέσιμο σε όλες σας τις συσκευές της Apple που είναι συνδεδεμένες στο λογαριασμό σας iCloud.

Ακολουθεί πώς μπορείτε να μετατρέψετε ένα παλιό ημερολόγιο που έχετε εγγραφεί σε ένα ημερολόγιο iCloud.

Συγχρονισμός ενός ημερολογίου που έχετε ήδη εγγραφεί σε συσκευές Apple

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο στο Mac σας.

2. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε όλα τα ημερολόγιά σας στο αριστερό παράθυρο. Εάν δεν το κάνετε, κάντε κλικ στο κουμπί Ημερολόγια για να το κάνετε.

3. Κάντε δεξί κλικ στο ημερολόγιο που θέλετε να μετατραπεί σε ημερολόγιο iCloud και επιλέξτε την επιλογή "Get Info".

4. Στην παρακάτω οθόνη, αλλάξτε την τιμή "Location" από "On My Mac" σε "iCloud" για να κάνετε το ημερολόγιο διαθέσιμο στο λογαριασμό σας iCloud.

συμπέρασμα

Εάν έχετε εγγραφεί σε ένα ημερολόγιο σε μία από τις συσκευές σας της Apple αλλά δεν το βλέπετε σε άλλους, ο παραπάνω οδηγός θα σας βοηθήσει να το διαθέσετε σε όλες τις συσκευές σας.