Εάν έχετε χρησιμοποιήσει το τερματικό σε Linux (ή Mac), θα ξέρετε ότι δεν εμφανίζει τίποτα όταν πληκτρολογείτε έναν κωδικό πρόσβασης. Η έλλειψη συστήματος ανάδρασης σημαίνει ότι δεν θα ξέρετε αν έχετε πληκτρολογήσει έναν κωδικό πρόσβασης ή έχετε εισάγει τον σωστό αριθμό χαρακτήρων. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τους αστερίσκους εμφάνισης τερματικού όταν πληκτρολογείτε έναν κωδικό πρόσβασης.

1. Ανοίξτε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε:

 sudo visudo 

2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα μέχρι να βρείτε τη γραμμή:

 Οι προεπιλογές env_reset 

3. Προσθέστε τη λέξη " pwfeedback " στο τέλος της γραμμής, έτσι ώστε να μοιάζει με:

 Οι προεπιλογές env_reset, pwfeedback 

Αποθηκεύστε (ctrl + o) και έξοδο (ctrl + x).

Αυτό είναι.